Att sälja kött, skinn, ull och andra produkter från får och lamm i andelsform har också börjat sprida sig under de senaste åren.

9 gårdar (2019) har valt att göra det via sajten andelsamm.se som drivs av lammproducenterna Marie och David Naraine i Dalsland.

Här kan du läsa deras egen text om andelslamm.

Andra har gjort egna koncept, exempelvis Hamra gård i Halland. De kallar sitt koncept för ”andelsfår”, eller ”hyr en tacka”.