Av Maja Söderberg

Inget andelsjordbruk är det andra likt, och det är just det som är tjusningen. Genom att utgå från just sina värderingar och lokala förutsättningar bygger du ett andelsjordbruk som passar dig och ditt lokalsamhälle. Använd gärna nedanstående frågor som stöd när du designar just ditt andelsjordbruk, men låt dem inte begränsa dig utan tänk gärna fritt och nytt!

1. Syfte

 • Varför vill jag driva andelsjordbruk?
 • Vilka grundvärderingar/vilken filosofi vill jag bygga mitt andelsjordbruk utifrån?

2. Grundförutsättningar

 • Har jag mark, gård eller liknande att utgå ifrån? Beskriv den. Om inte, vad behöver du och hur hittar du den?
 • Finns det någon befintlig verksamhet att bygga vidare på? 
 • Finns någon infrastruktur, redskap etc? 

3. Din affärsmodell

 • Vad ska du sälja – vad får man som andelsägare hos dig? Hur involverar du blivande andelsägare i processen för att bestämma detta?
 • Vilka vill du ha som andelsägare? Privatpersoner (definiera i så fall närmare)? Restauranger (vilka?)? Offentliga kök?
 • Hur många andelar vill du sälja första säsongen? Hur många har du som mål på längre sikt?
 • Hur skaffar du andelsägare?
 • Hur bygger du relationer med andelsägarna och får dem att känna sig delaktiga i andelsjordbruket? Hur mycket vill du att andelsägarna ska vara involverade?
 • Transparens – hur visar du andelsägarna hur din produktion går till?

4. Produktionen

 • Hur sprider jag min produktion så att andelsägarna kan få återkommande leveranser?
 • Under vilken period kan jag leverera? Vill och kan jag utöka den perioden?

5. Logistik och packning

 • Hur får andelsägarna sina andelar? (utlämningsplatser, hämta på gården, hemkörning etc.)
 • Hur minimerar du tiden för packning?
 • Kan andelsägarna avboka? Hur många leveranser? Hur går det till?

6. Ekonomi och organisationsform

 • Investeringar: vad behövs för att komma igång? Hur finansierar du dessa investeringar?
 • Lön: Vilken är din ”mållön”? Hur och när ska du nå den? Vilket är din ”minimilön”, dvs. vad måste du ha i lön redan från början för att kunna fortsätta.
 • Pris: Vad ska en andel kosta? Vad får andelsägaren för det priset? Betalar man även medlemsavgift eller bokningsavgift?
 • Hur ska betalningen göras? Förskottsbetalning, månadsvis…?
 • Hur länge binder sig andelsägaren? På vilket sätt avtalar ni detta?
 • Organisationsform? Är du själv, eller är ni flera? Vilken organisationsform passar era behov bäst?
 • Hur planerar jag för att jag/vi som producenter ska må bra? Semester, arbetstider, friskvård osv?

7. Registrering, lagar och regler

 • Vilka lagar och regler berörs mitt andelsjordbruk av?