Av Maja Söderberg och Dana Wagler

Vad gäller om man vill inkludera ägg i sina andelar/sälja ägg i andelsform?

På sidan 8 i Livsmedelsverkets skrift Försäljning i små mängder finns en tydlig beskrivning av vad som gäller.

Direkt på Livsmedelsverkets webbsida finns ännu mer info.