Av Maja Söderberg

Att det finns en tydlighet om hur andelsjordbruket fungerar och vad som gäller skapar grunden för en bra gemenskap och positiva relationer. Men att kommunicera så att alla involverade har en samstämmig bild är inte alltid så lätt, särskilt när andelsjordbruket blir större. Man kan inte heller ta för givet att alla läser mejl, bilagor och annan skriftlig informationen, varför det kan vara smart med t.ex. ett uppstartsmöte innan säsongen drar igång, men också att upprepa centrala delar i budskapet.

Exempel på avtal/infoblad från Three Oaks

Exempel på välkomstbrev från Nybrukarna

Nybrukarna har inget avtal som andelsägarna skriver under, utan när man reserverar sin andel får man en faktura på reservationsavgiften. Att betala fakturan innebär en bindande reservation av en eller flera andelar av säsongens skörd.

Exempel på välkomstbrev från Kollinge Torpargård

Detta informations- och välkomstbrev fungerar också som avtal. Även hos Kollinge Torpargård är det genom att betala fakturan som att man förbinder sig för hela säsongen.