Av Maja Söderberg och Dana Wagler

Vilka regler finns för den som vill sälja honung i andelsform eller inkludera honung i sina andelar?

På sidan 6 i Livsmedelsverkets skrift Försäljning i små mängder finns en tydlig beskrivning av vad som gäller för den som vill sälja honung i mindre mängd.

Vi rekommenderar även Säker honung, biodlarnas nationella branschriktlinjer för hantering av honung.

På Sveriges biodlares riksförbunds webbsida finns ett kapitel om livsmedelshygien.

På livsmedelsverkets webbsida finns info om vad som gäller vid märkning av honung.