Av Angelica Lorentzon

När du som andelsjordbrukare prissätter dina varor så finns det ett flertal olika aspekter att ta hänsyn till. Du kan utgå dels ifrån dina personliga värderingar och ideal och dels från hur din faktiska omgivning ser ut. Men faktum är att om du ska lyckas eller inte har att göra med om någon köper dina varor eller inte. Här följer några exempel på resonemang och diskussion kring dem, som kan ge dig inspiration för hur just du väljer att sätta dina priser. 

Jag vill ha betalt för min nedlagda tid så jag bokför all tid jag lägger ner på andelsjordbruket och tar en skälig timlön, detta ger mig mitt andelspris. 

Diskussion: hur ser man till att effektiviteten bibehålls, att de timmarna man lägger ner är effektiva?

Jag tittar på aktuella marknadspriser online och fyller kassarna varje vecka med innehåll utifrån detta, förutom för dumpade priser, på så sätt känner kunden att de får i alla fall samma värde som i butik. Jag tar ett genomsnitt över säsongen och räknar ihop värdet av alla veckors innehåll utifrån det. 

Diskussion: men det finns mervärden i andelsjordbruket såsom en service av recept, träffar m.m. Ska de inte betala även för det? Dessutom smakar grödorna mer än i butik.  Blir det inte mycket jobb att räkna varje vecka? 

Jag studerar genomsnittliga priser på en gröda under säsong och sätter ett pris som jag bibehåller säsongen igenom, jag anpassar mig efter hur jag upplever kvalitén på min gröda är, är den bättre än i butik blir den dyrare. Därefter fyller jag veckans andel utifrån min egna prislista. 

Diskussion: men tycker inte kunden att det blir för lite innehåll om man tar jättemycket betalt för en viss gröda och den är så mycket billigare i butik?

Jag sätter ett pris för hur mycket jag tycker det borde kosta så att folk har råd med det.

Diskussion: men hur ser du till att du får så mycket att du kan leva på det? Bidrar det inte till en negativ spiral för övriga andelsjordbrukare som inte kan leva lika billigt som du?  

Marknaden får bestämma, jag lägger mig initialt på en genomsnittsnivå eller lite högre och försöker sedan få så mycket betalt som möjligt, marknaden kring mig bestämmer. Jag behöver få betalt ordentligt för att kunna leva på det här. 

Diskussion: Men ska mat behöva vara så dyrt? Kommer kunderna att vilja stanna kvar om de upplever maten på gränsen till för dyr? Hur går det med relationsbyggandet?

Hoppas detta gav dig lite att klura på. Det kan ta några år innan du landar i det som fungerar bäst för dig med alla de förutsättningar du har.