Av Klara Mörk

Här har vi samlat de bidrag och stöd som vi känner till som kan passa för andelsjordbrukare. Så se inte detta som en komplett lista, vi har säkert missat många möjligheter.

Startstöd 

Vem kan söka? 

Du måste vara under 40 år för att söka. Startstödet är ett verktyg för att unga kvinnor och män ska kunna bygga upp en egen verksamhet och skapa en konkurrenskraftig primärproduktion för framtiden. 

Minimikraven är att du har avslutat gymnasium och dessutom trädgårds-eller lantbruksutbildning på gymnasienivå. Utbildningskravet för trädgårds- eller lantbruksutbildning kan du komplettera med under tre år från att ansökan är inlämnad. 

Skriv in vilka erfarenheter du har, även till exempel lärarjobb, ekonomikunskap, säljerfarenhet, utvecklingsprojekt. 

Hur mycket får man? 

Startstödet är totalt på 250 000 kronor. Beloppet betalas ut vid två tillfällen, den första utbetalningen är på 150 000 kronor och du ansöker om att få ut pengarna i samband med beslutet om stöd. Den andra utbetalningen ansöker du om då du uppnått det du sagt i ansökan, men senast 45 månader efter beslutet om stöd. 

Vilken företagsform ska jag ha? 

Startstödet betalas ut per person vilket gör att en enskild firma är väl anpassad till stödformen. Är ni flera som driver ett företag kan det löna sig att ha varsin enskild firma och söka stödet var och en. Det går bra att söka även om man har en del i ett aktiebolag eller handelsbolag, men sysselsättningsgrad och andra villkor för stödet kan påverkas om man är flera i företaget. 

När söker jag stödet? 

Stödet ska sökas när du har startat ett företag men senast 6 månader efter att verksamheten är igång. Ett företag som startar helt ny verksamhet kan vara äldre, men får inte ha sysslat med primärproduktion tidigare. 

Hur söker jag? 

Stödet söks löpande via Jordbruksverkets e-tjänster och du behöver ha ett Bank ID för att logga in. Du hittar mer information om stödet och e-tjänsten på www.jordbruksverket.se

Att tänka på vid ansökan 

Ansökningarna handläggs av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen prioriterar företag utifrån lönsamhet genom att värdera företagarens ersättning per timma inom startstödet. 

Det är bra att få med så mycket om din affärsidé som möjligt i ansökan, men ansökan kan och behöver ofta kompletteras vid behov under handläggningstiden (lämna alltså hellre in den och tänk att vissa detaljer kan jag komplettera sen). Handläggningstiderna är för närvarande långa på grund av förseningar av Landsbygdprogrammet, så var ute i god tid. 

Ansökningarna handläggs enligt regionala och nationella urvalskriterier. Gå igenom den bifogade tabellen med ”Regionala urvalskriterier” och skriv en kort motivering till de villkor du anser att du uppfyller. Du hittar tabellen tillsammans med utdrag från den regionala handlingsplanen och bedömningsgrunderna till poängsättningen på www.lansstyrelsen.se. 

När du fyllt i dina motiveringar, laddar du upp bilagan och skickar in den via ”Mina Sidor” på www. jordbruksverket.se. 

Läs mer hos Jordbruksverket

Stöd till unga jordbrukare

Ett stöd för dig som är 40 år eller yngre och som har startat ett jordbruksföretag för första gången. Du kan få stödet för högst 90 hektar och du kan som mest få stödet i 5 år.
Ersättningsnivån kan variera från år till år. För 2018 var stödbeloppet 58,71 euro för varje hektar jordbruksmark som du fick gårdsstöd för.

Läs mer hos Jordbruksverket

Stöd för investeringar inom jordbruk, trädgård och rennäring

Om du gör investeringar över 100 000 kr finns det möjlighet att söka investeringsstöd. Investeringsstödet gäller till exempel växthus, tunnlar, träd och buskar för odling av frukt och bär, nya anläggningar för dränering eller anläggningar för torkning och lagring av skörd. I de flesta fall kan du få stöd för högst 40 procent av utgifterna. 

Investeringsstödet söks löpande via Jordbruksverkets e-tjänster för företagsstöd och projektstöd och handläggs av Länsstyrelsen. Mer information om vilka typer av investeringar du kan få stöd för, samt länk till e-tjänsten finns på www.jordbruksverket.se.

Läs mer hos Jordbruksverket

Gårdsstöd 

Om du har en gård med minst 4 hektar mark kan du söka gårdsstöd. Det är ett arealbaserat inkomststöd som syftar till att främja lantbruket, bidra till ökad konkurrenskraft och hålla landskapet öppet. 

Du måste ha minst 4 hektar mark och stödrätter för att få gårdsstöd. Läs mer om gårdsstödet och vad en stödrätt är på www.jordbruksverket.se. 

Läs mer hos Jordbruksverket >>

Miljöersättningar

När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning, till exempel för att sköta, bevara eller restaurera betesmark, slåtterängar eller skogsbeten

Ersättning för ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion kan du också söka. Det krävs certifiering (KRAV eller EU-ekologisk). För grönsaker och potatis kan man få 5 000 kr per hektar, för frukt och bär är arealersättningen 7 500 kr per hektar vilket gör att även för mindre odlingar kan det vara en intäkt. Du kan också få ersättning för att hålla svenska utrotningshotade husdjursraser. Ersättningarna handläggs av Länsstyrelsen och minsta belopp som betalas ut är 1 000 kr per stödform. Läs mer om de olika ersättningsformerna på www.jordbruksverket.se.

Miljöersättningen innebär ett femårigt åtagande och söks via SAM Internet som du hittar här på www.jordbruksverket.se. 

Leaderstöd

Har du en stor idé, där du i samverkan med fler aktörer, kan utveckla området där du bor? Då kan du söka pengar från Leader som stödjer lokalt ledd utveckling på landsbygden. 

Du söker projektbidraget direkt från ditt Leaderområde och varje område har en lokal utvecklingsstrategi som visar vad man prioriterar för insatser.

Tänk på att ditt projekt ska passa den lokala utvecklingsstrategin. Ofta handlar det om projektidéer för att skala upp verksamheten och skapa nya arbetstillfällen.

Du kan få hjälp och stöd med ansökan via ditt Leaderkontor.

Regionalt stöd till företagsutveckling 

Du kan söka regionala företagsstöd löpande under året. Stöden varierar från region till region så gå in på din regions hemsida för att se vad som finns där du bor. 

Utvecklingsmedel från Almi

Förutom att erbjuda företagslån brukar även Almi förmedla utvecklingsmedel från nationella och regionala utfärdare. Så ett tips är att kolla vad ditt lokala Almikontor har för medel att söka.

Läs mer hos Almi