Av Maja Söderberg och Dana Wagler

 1. Registrera företaget
  När du startar företag ska du registrera detta hos Bolagsverket och Skatteverket, vilket du enklast gör på verksamt.se.

 2. Registrera företaget för primärproduktion
  Alla som driver andelsjordbruk räknas som primärprodcuenter och ska registrera sig för primärproduktion.
  Registreringen gör du hos din Länsstyrelse, antingen digitalt eller via denna blankett.

  Ska du dessutom förädla livsmedel, hålla större djur eller bin och/eller öppna gårdsbutik behöver du även följande registreringar:

  Om du ska förädla livsmedel:
 3. Anmäl förädling till miljökontoret i din kommun

  Om du ska ha nötkreatur, grisar, får, getter, fjäderfä och/eller bin:
 4. Anmäl djurhållning
  Registrera produktionsplats hos Jordbruksverket.

  Om du ska öppna gårdsbutik:
 5. Anmäl gårdsbutik till kommunen