Av Maja Söderberg

Här nedan listas några olika försäkringar, som kan vara relevanta för ett andelsjordbruk. Försäkringsbolagen paketerar dessa så att de passar ert andelsjordbruk. Kanske behövs det inte så omfattande försäkring i början, utan man får bygga på i takt med att man växer och ekonomin tillåter det. Men att se till att de som jobbar på, och besöker andelsjordbruket är försäkrade kanske är ett minimum. Och en tjänstepension till bonden är kanske rimligt så snart ekonomin tillåter?

Medhjälparförsäkring

Som andelsjordbruk är det viktigt att andelsägare, volontärer, anställda och andra som hjälper till eller besöker odlingarna är försäkrade.

Försäkring av skörden?

Det finns försäkringar av grödorna som t.ex. gäller vid brand, hagel, frost etc. Ofta är de dock väldigt dyra och troligtvis inte anpassade för eller värda att teckna för ett andelsjordbruk.

Ansvarsskydd

En försäkring för din verksamhet om du får skadeståndskrav från för person- eller sakskada från någon utomstående. Som matproducent skulle det kunna vara om det värsta händer och dina produkter har blivit kontaminerade och orsakat att någon blivit sjuk eller förgiftad av dem.

Egendomsskydd

Detta brukar vara en grundförsäkring som omfattar lokaler och inventarier. Men om andelsjordbruket startar med väldigt lågt värde i lokaler, maskiner och redskap är det inte säkert att den är meningsfull från start. Tänk att ni behöver kunna klara driva verksamheten vidare även om ni får exempelvis ett inbrott eller skadegörelse.

FORA-försäkring
(tjänstepension och försäkring av anställda)

Genom den är företagets samtliga anställda försäkrade och den inkluderar även tjänstepension. Om du t.ex. ska anställa en person med någon typ av stöd brukar arbetsförmedlingen kräva att företaget har en FORA-försäkring.

Detta var några exempel på försäkringar som kan vara aktuella för ett andelsjordbruk. Men givetvis väljer ni försäkringsskydd efter just er verksamhet och era förutsättningar.