Av Matilda Svahn och Maja Söderberg

Föreningen Andelsjordbruk Sverige definierar (enligt stadgarna som antogs 2016-03-07) Andelsjordbruk eller CSA som:

“ett direkt partnerskap som bygger på människans relation mellan en grupp konsumenter och en eller flera producenter, varigenom risker och belöningar från jordbruk delas, genom ett långsiktigt, bindande avtal.”

Detta innebär:

1. Direkt partnerskap

I ett andelsjordbruk finns en direkt relation mellan bonden (producenten) och andelsägaren (konsumenten). 

2. Långa avtal

Vanligtvis brukar avtalet löpa under en säsong eller ett år. Som andelsägare hos en grönsaksgård lovar du att t ex köpa grönsaker av bonden under en hel säsong. Det ger bonden både trygghet och möjlighet till långsiktig planering.

3. Delade risker och belöningar

En andel av skörden eller djuret har ett fast pris. Det innebär att ett bra år får andelsägaren mer för pengarna och mindre ett sämre år. I praktiken kompenserar dock ofta en gröda för en annan. Blev det av någon anledning dåligt med rödbetor ett år blev det kanske en lyckad morotsskörd och därmed mer morötter istället.

Europeisk definition

Den Europeiska definitionen av ett andelsjordbruk eller Community supported agriculture (CSA) är:

”Community Supported Agriculture (CSA) is a direct partnership based on the
human relationship between people and one or several producer(s), whereby
the risks, responsibilities and rewards of farming are shared, through a longterm, binding agreement.”


Källa: European CSA Declaration

Jämförelse mellan andelsjordbruk och andra försäljningskanaler

Här är ett försök att illustrera likheter och skillnader mellan olika försäljningskanaler.

Mer om andelsjordbruk

Avsnitt 1 av podcasten ”Gräshoppor & gråärter” handlar om andelsjordbruk. Där får du både träffa andelsjordbrukare och andelsägare som berättar om modellen.