Jag är/vill bli andelsjordbrukare

Ett andelsjordbruk kan man starta i liten skala och sedan bygga upp successivt. Du behöver varken ha egen mark eller göra några stora investeringar.
Modellen passar också dig som redan driver ett jordbruk, men vill skapa närmare relationer med och sälja direkt till slutkunderna.

Startguide för producenter

Jag vill bli andelsägare/andelsmedlem

Behövs det ett andelsjordbruk där du bor? Vill du köpa din mat från ett andelsjordbruk? Det går alldeles utmärkt att starta konsumentdrivna andelsjordbruk! I Sverige är det än så länge producenter som har startat upp och drivit utvecklingen av andelsjordbruk. Men i andra länder (så startade det t.ex. i Japan, så har utvecklingen drivits i exempelvis Norge) tas initiativet ofta från konsumenthåll som sedan sluter avtal med en eller flera producenter. 

Startguide för konsumenter