Av Emma Lundberg och Maja Söderberg

Kombinerade andelar

Givetvis kan man kombinera olika produkter i sina andelar utifrån vad man producerar på gården. Det kan exempelvis vara grönsaker + ägg eller varför inte honung + grönsaker + lammkött. Man kan då lägga upp sina andelar så att andelsägarna betalar en andel av gårdens produktion. Så är t.ex. andelarna hos Marcellos Farm i Skåne upplagda, där ingår både grönsaker och nötkött i andelarna. Eller kanske man vill göra det valbart för andelsägarna om man vill inkludera ägg eller kött deras andel eller ej.

Ett annat exempel är Norrfrid Naturbruk har nöt- lamm- och fläskkött i sina andelar. 

Helkostandel

Drar man tanken om kombinerade andelar ytterligare ett steg så hamnar man på helkostsandelar. I USA finns det ett antal andelsjordbruk vars andelar innehåller allt det deras andelsägare behöver i matväg: grönsaker, frukt, mejeri ägg, kött av olika slag, örter, bär osv. Oss veterligen finns det (ännu) inte någon i Sverige vars andelar innehåller ett så brett utbud.

Idén om helkostandel tycker vi är spännande och den rymmer allt från frågor om preferenser – vegan, vegetarian, köttätare – till frågor om förutsättningar: vad kan vi producera för livsmedel i Sverige?

Samarbete producenter emellan

Ett sätt att skapa kombinerade andelar eller helkostsandelar är genom samarbete mellan lokala producenter. Ett samarbete kan innefatta allt från en gemensam kylbil, gödsel, lagring till packning och givetvis då en kundkrets.

Slakteri, mejeri och andra förädlingslokaler kanske även de byggs upp inom ramen av samarbetet, eller också finns det kanske redan den infrastrukturen i trakten.

Ett annat sätt är givetvis att bygga upp en gård som själv producerar alla de slags livsmedel som ger en fullvärdig diet.

Framtiden

Svensk småskalig livsmedelsproduktion förändras ständigt och vi ser fram emot att följa och skapa vad som en dag skulle kunna kallas en helkostandel.

Exempel på andelsjordbruk med helkostsandelar:

https://thecharm.farm/about/

https://www.goodkeeperfarm.com/about-us