När man startar upp ett andelsjordbruk är det viktigt att skapa en hållbar ekonomi. Lyckas man inte med det kommer det bli svårt att driva verksamheten vidare på lång sikt. Bonden behöver en rimlig lön och föreningen/företaget en långsiktigt hållbar ekonomi. Den ekonomiska hållbarheten ingår som en viktig del i modellen andelsjordbruk där konsumenten stödjer den hållbara produktionen och delar på riskerna.

I det här kapitlet fördjupar vi oss i frågor kring prissättning och mängder i en andel. Vi skriver om finansieringsmöjligheter för uppstart och investeringar, dels i form av bidrag och dels i form av crowdfunding. Vi dyker ner i effektivisering och logistik som ett sätt att öka lönsamheten och slutligen finns det en text som handlar om kompletterande verksamheter i företaget.