Av Maja Söderberg

Andelsjordbrukscertifiering?

Det finns (ännu) ingen ”Andelsjordbrukscertifiering”. Modellen är fortfarande väldigt ny i Sverige, och den nationella föreningen Andelsjordbruk Sverige har valt att i ett sådant här tidigt skede inte försöka begränsa eller styra in andelsjordbruken åt något visst håll. Inom föreningen pågår diskussionen om hur andelsjordbruk ska definieras och vad svenska principer för andelsjordbruk skulle kunna innehålla och hur dessa skulle formuleras. Som andelsjordbrukare kan du delta detta arbeta genom att bli medlem i föreningen. Info kommer också att publiceras på andelsjordbruksverige.se.

Ekologisk certifiering och andelsjordbruk

I Japan växte andelsjordbruken fram hand i hand med ekorörelsen. Läs mer om det i kapitlet ”Det började i Japan”.

Andelsjordbruk handlar om mycket mer än om det som regleras inom regelverken för ekologisk produktion. Samtidigt bygger idén om andelsjordbruk på samma grundvärderingar som det ekologiska jordbruket. Men det finns inte något krav på att andelsjordbruk ska vara ekologiskt certifierade. Vissa andelsjordbruk väljer att certifiera sig, andra inte.

Här kan du läsa om varför Hornudden har valt att KRAV-certifiera sig

Hur påverkar andelsjordbruksmodellen behovet av att certifiera sig?

Eftersom modellen innebär en stor transparens i produktionen, med regelbunden kontakt direkt mellan bonde och andelsägare och även gårdsbesök har jag upplevt att behovet av en tredjepartscertifiering är betydligt mindre än om man säljer sina varor genom mellanhänder.

Andra certifieringar

Det finns även andra typer av certifieringar, t.ex. lokala eller regionala ursprungscertifieringar såsom exempelvis Östgötamat. Men troligtvis har inte ett andelsjordbruk något behovet av en sådan certifiering eftersom man säljer direkt till konsument.