Av Maja Söderberg och Dana Wagler

Serverar du mat i samband med företagets eller föreningens interna verksamhet behöver du inte registrera dig som livsmedelsföretag. Inte heller om du säljer mat i mindre omfattning, dvs mindre än 10 gånger per år.
Källa: De nationella riktlinjerna för säker mat i samlingslokaler

Däremot är det alltid ditt ansvar att maten du serverar är säker. Det är naturligtvis förbjudet att servera något som kan skada konsumenten. Denna regel gäller alla som erbjuder mat åt andra oavsett hur lite eller hur få det gäller. ”Livsmedel skall inte släppas ut på marknaden om de inte är säkra”
Källa: Artikel 14 i EU-förordning 178/2002.

För andelsjordbruket innebär detta att så länge du har koll på livsmedelshygien samt använder hygieniska lokaler kan du, utan att registrera detta eller söka tillstånd någonstans, servera mat vid under 10 events/år för andelsägare och andra.

De nationella riktlinjerna för säker mat i samlingslokaler kan vara till hjälp för andelsjordbruket.

De nationella branschriktlinjerna för utomhusmatlagning är också mycket användbara.

Vad gäller om du vill servera alkohol vid events?

Vill du vid sådana events även servera alkohol är det alkohollagen som gäller. För att inte behöva söka serveringstillstånd för detta gäller att serveringen:

  • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Samtliga tre punkter ska vara uppfyllda.
Källa: Systembolaget