Översättning och bearbetning från norskan av Maja Söderberg

I Sverige har vi än så länge (vad vi vet) inga konsumentdrivna andelsjordbruk. I Norge är det däremot mycket vanligare och vi har därför valt att använda den startguide som vår Norska systerorganisation Andelslantbruk Norge har gjort. (De har i sin tur utgått från guiden i boken ”Sharing the harvest” av Elisabeth Henderson och Robyn Van En.) Vi har gjort en översättning från norskan, med några mindre justeringar.

Till den norska versionen

1. Initiativtagarna börjar gärna med att hitta andra intresserade

 • Via vänner och grannar
 • Via existerande grupper som t.ex. LRF, Förbundet Sveriges Småbrukare, Ekologiska lantbrukarna, skolor, arbetsplatser och andra institutioner.
 • Via egen facebook-grupp eller via den existerande nationella facebookgruppen Andelsjordbruk Sverige.

2. Arrangera informations- och/eller uppstartsmöten. Möjlig agenda:

 • Vad är andelsjordbruk?
 • Varför äta lokalproducerad mat?
 • Varför behöver småskaliga producenter stödjas?
 • Förväntad involvering från andelsägarna.
 • Om intresset är stort nog; etabera en arbetsgrupp (interimstyrelse) eller kärngrupp

3. Enas om några centrala aspekter i driften

 • Önskar andelsägarna ekologisk mat?
 • Är det viktigt att involvera barn?
 • Kommer alla medlemmar att bidra med arbetstimmar eller kommer några istället att betala ett högre andelspris?
 • Vilka (jordbruks)varor önskar sig andelsägarna?
 • Hur önskar man att kommunikationen inom andelsjordbruket ska ske?
 • Önskar andelsägarna etnisk och ekonomisk mångfald bland sina medlemmar?

4. Organisera kärngruppen

 • Ingå i samarbete med en eller flera bönder
 • Bli eniga om vilka arealer som ska brukas
 • Bestäm hur maten ska distribueras (hämtning på gården, självskörd, levererad till utlämningsplatser, hemlevererad etc)
 • Fördela arbetsuppgifterna mellan andelsägarna (och bonden)
 • Bestäm andelspriset och fastställ en betalningsplan/betalningsdatum
 • Diskutera och godkänn föreslagen budget
 • Klargör andelsägarnas förväntningar på variationen och mängden mat
 • Bestäm spelregler för gårdsbesök såsom tider, parkering, skörderutiner, platser för umgänge etc.
 • Enas om vem som äger utrustning som köpts av andelsjordbruket

5. Rekrytera fler medlemmar till första säsongen

 • Häng upp affischer och prata med vänner och bekanta
 • Arrangera rekryteringsmöten
 • Informera existerande organisationer och andra relevanta grupper
 • Skicka ut pressmeddelande till lokalmedia
 • Ta kontakt med journalister som kan göra reportage om er

6. Klargör vad medlemmarna åtar sig, t.ex. att:

 • Förskottsbetala sin andel före säsongen, oavsett kvantitet och kvalitet på varorna, som på grund av väder och oförutsedda händelser kan variera (dela risken)
 • Bidra på gården, i distrubitionen och/eller annat andelsjordbruksarbete (dessa saker måste klargöras)
 • Skapa vid behov ett kontrakt som klargör vad det innebär att vara med i det här andelsjordbruket

7. Etablera den formella organisationen av andelsjordbruket

Bestäm vilken organisations- eller företagsform som passar era mål och värderingar bäst. Gratis rådgivning finns att få hos exempelvis Coompanion, Almi och Nyföretagarcentrum. Existerande möjligheter kan vara:

 • En ekonomisk förening (kooperativ)
 • En enskild firma
 • Ett aktiebolag
 • Ett aktiebolag med vinstutdelningsbegränsning
 • Ett handelsbolag
 • Som en del i ett befintligt företag/organisation
 • En ideell förening i kombination med någon av ovanstående t.ex. ett bolag som föreningen äger
 • Ett samarbete mellan flera företag/organisationer

8. Finansiering av eventuella investeringar

Många andelsjordbruk startar med ett minimum av hyrd eller lånad mark och utrustning. På lång sikt måste investeringar och underhåll göras. Olika lösningar för att finansiera investeringar kan vara:

 • Bonden köper in
 • Medlemmarna köper in via gemensamma insättningar eller som en del av andelspriset
 • Andelsjordbruket söker bidrag och/eller stöd (extern finansiering)
 • Andelsjordbruket tar lån
 • Andelsjordbruket gör en crowdfundingkampanj