Av Maja Söderberg

Vad jag önskade att vi, när vi planerade vår första säsong, hade haft några olika odlingsplaneringar att ta hjälp av! För att få ett hum om hur mycket vi behövde odla, hur många olika sorter vi skulle satsa på och när det var lagom att så och plantera olika grödor. Jag är säker på att vi då hade kunnat undvika en del misstag och felplaneringar. Men att kopiera någon annans odlingsplan rakt av är antagligen ingen bra idé, eftersom förutsättningarna skiljer sig från gård till gård. Men att ta hjälp av hur andra tänker och planerar kan däremot verkligen vara värdefullt.

Vår odlingsplanering blir aldrig riktigt färdig, utan vi fortsätter att justera och vidareutveckla den för varje säsong utifrån nya erfarenheter, önskemål från andelsägarna och för att vi själva vill testa nya metoder eller grödor.

Ladda ner olika odlingsplaner: