Av Joe Egan i samtal med Maja Söderberg

– Tänk långsiktigt och ha inte för bråttom!

Joe Egan driver tillsammans med kollegor andelsjordbruket Nybrukarna i Småland. Här är hans tips till dig som planerar att starta ett andelsjordbruk inom grönsaksodling: 

  • Besök andra andelsjordbruk och grönsaksodlare innan du själv sätter igång. Be att få delta i olika moment, inte minst skörd/packning/leveransrutiner och lär av hur andra gör. 
  • Sälj inte för många andelar första säsongen. Bättre att få nöjda kunder och bra vidarespridare. 
  • Fokusera på att få jorden bra och fri från rotogräs. Idealet, om du har möjlighet, skulle vara att täcka jorden i två år innan du börjar odla i den. 
  • Odla inte upp för stor areal – bättre att odla mer intensivt och lyckas med sina grödor och inte förlora kontrollen över t.ex. ogräset. Det ger dessutom en högre skörd.
  • Odla inte för många grödor och sorter från början. Vi odlingsnördar hamnar lätt i att det är så roligt, men det är klokare att börja med ett mindre utbud och sedan bygga ut det efterhand. 

“Sammanfattningsvis så handlar mina tips om att tänka långsiktigt och inte ha för bråttom i uppstarten. Om att undvika att knäcka sig de första åren av t.ex. ogräs som växer ifrån en, ångest över om man kommer klara producera vad man lovat, dåliga rutiner som gör att saker tar längre tid än vad de behöver etc.”