Av Tessan Nordeman, Bigård Birgitta

Tessan var först i Sverige med att börja sälja honung i andelsform. Hon är också initiativtagare till nätverket Andelsbiodling i Sverige.

Andelshonungens historia

Inspirerad av andelsjordbruket startade jag andelsbiodling i Sverige 2016 och vi biodlare använder både orden andelsbiodling och andelshonung när vi beskriver våra verksamheter. Namnet kan ge en fingervisning om vad det är kunden betalar för, biodlingen som koncept eller slutprodukten honung, men måste inte göra det. Numera (2020) är vi ca 50 biodlare som helt eller delvis säljer andelar av honungsskörden och konceptet är mycket uppskattat bland våra kunder!

Vad kan ingå i en andel?

I början använde sig alla av mitt upplägg vilket var:

 • 10% honung i en kupa.
 • 4-5 nyhetsbrev varje år.
 • möjlighet att besöka bigården tillsammans med mig (studiebesök/bisafari)
 • möjlighet att få honungen utan etikett och i eget val av burk/flaska.
 • egen Facebook-grupp för varje bikupa med uppdateringar och möjlighet att dela frågor och svar.
 • 10% rabatt på mina övriga bi-produkter såsom täckvax, bivaxdukar etc. 
Foto Linda Delde

Designa ditt eget upplägg

Välj ut det du tycker är roligast och strunta i det andra! Om du gillar att skriva nyhetsbrev eller ordna bisafari, gör just det då. Huvudsaken är att kunderna vet vad det är som ingår när de väljer att köpa in sig på andelar hos dig. Själv har jag numera övergått till nyhetsbrev via mejl istället för Facebook.grupper och lägger mindre tid generellt på uppdatering på Facebook-grupperna, dessutom har jag inte längre en grupp per kupa, det visade sig vara alldeles för arbetsamt när det blev fler än två. Vissa andelsbiodlare ger garanterad skörd, andra säljer andelar i hela bigården istället för individuella kupor och ytterligare några erbjuder både stora (10%) och små (5%) andelar. Andelarna kostar 400-650 kronor och kan vara hela eller en del av biodlarens verksamhet. Själv gör jag också ett avläggarprojekt varje år där kunden köper in sig på en andel i en ny avläggare och på så sätt får följa ett bisamhälle från start. Kunderna röstar tillsammans fram namnet på kupan och har förtur på andelar till nästa säsong då bisamhället börjar producera honung.

Fördelar för biodlaren

En av anledningarna för mig att börja med andelsbiodling var att så många människor ville tala om bin med mig, besöka mina bikupor och på många sätt var engagerade i frågor som rörde bin och helt enkelt kom till mig för mer information och kunskap. Att samla alla dessa människor som redan fanns i min närhet gjorde det roligare och enklare för mig att dela med mig av kunskap och dessutom gav det mig andra fördelar såsom att jag har en garanterad intäkt tidigt på säsongen, inte behöva stå med några lager länge efter slungning och dessutom får en del hjälp i bigården och vid slungning. Särskilt som ny biodlare tycker jag att detta koncept har varit till hjälp att utöka min biodling och jag har snabbt behövt läsa på för att göra nyhetsbrev men också få andras hjälp med sådant jag inte kunde själv, såsom att skapa en logga, skyltar och snickerier. Mitt engagemang skapar engagemang hos mina andelsägare!

Tips och trix för att börja med andelshonung

Börja smått, med några kupor i taget. Jag började med att annonsera i mitt egna nätverk om möjligheten att bli andelsköpare och det tog bara lite mer än en halvtimme innan jag hade sålt mina tio första andelar! Det är också viktigt att erbjuda det som du kan ge – det som kommer vara genomförbart för dig. Tänk också på att vara lyhörd för vad andelsköparna vill ha, själv genomförde jag de första två åren enkätundersökningar för att ta reda på vad de såg som viktigast för dem i andelsköpet, och se om det går att skapa ännu bättre förutsättningar för att de ska vilja vara kvar och lär känna deras motivation. För många, har jag märkt, är honungsskörden inte det viktigaste utan delaktigheten i biodlingen.

Administration och regler

Det är viktigt att känna till regler som gäller vid ens verksamhet och som hobbybiodlare eller småföretagare rekommenderar jag alla att läsa Skatteverkets och Livsmedelsverkets broschyrer om detta. I korthet så är det olika beskattning beroende på om du säljer livsmedel eller tjänster/andra produkter. Är det honungen du säljer så är det 12% moms, ett livsmedel, medan det istället blir 25% moms om andelsbiodlingen är en övrig vara/tjänst. Skillnaden kan vara en gråzon men om det t.ex. ingår mycket annat än honung i ditt erbjudande eller att du tydligt skriver ut att kunden äger bin som andelsbiodlare så blir din andel en övrig vara/tjänst medan en del i honungsskörden plus nyhetsbrev/enstaka studiebesök (som då anses ha ett ringa mervärde) räknas som livsmedel.

Om du tar emot besök i din bigård så gäller det också att informera andelsägarna om riskerna med detta, ta reda på eventuella allergier mot bistick och se över hur dina och deras försäkringar täcker eventuella skador/olyckor. Om du ofta tar emot gäster i bigården kan det vara möjligt att få ut ett allergi-kit från din hälsocentral med antihistaminer, kortisontabletter och i särskilda fall adrenalinpenna. Jag rekommenderar också att alla besökare erbjuds att låna skyddskläder för att göra besöket så tryggt som möjligt.

Övriga biprodukter

Sådant som du vill sälja men som inte är honung går ju också att erbjuda dina andelsägare när du ändå har direktkontakt med dem. T.ex. bivax för att göra egna ljus, täckvax till salvor eller bivaxdukar, pollen till egen müsli, kurser i att tillverka egna biprodukter eller presentkort på andelar. Att vara andelsbiodlare är att skapa en relation med sina kunder och ofta har det som konsekvens att de är nyfikna på vad mer som kommer från bikupan. Dessa produkter kan endera ingår i andelen eller säljas separat beroende på vad du och kunden tycker blir enklast.

Tessans tips och trix

 • Gör det du gillar och är bra på och kommunicera det tydligt till kunden.
 • Var ärlig i din kommunikation om vad som ingår i en andel så att du kan skapa rimliga förväntningar hos din kund. Vissa erbjuder en ”garantimängd” honung per andel, andra gör det inte. Oavsett hur du väljer att göra så bör kunden veta det innan den köper en andel. 
 •  Ta hjälp av dina andelsägare, låt dem berätta vad de tycker om din verksamhet och det kan bli din väg att växa som biodlare. Då vet du också att när du gör extra insatser så kommer de att vara välkomna.
 • Var inte för snabb i att bestämma ditt koncept utan prova dig fram, fundera över vad som blir enkelt och roligt för både dig och kunder. Är det bikuporna ute i skogsgläntan som ger den härligaste upplevelsen när de besöker sina bin eller är det i slungrummet när de får smaka nyslungad honung för första gången? Detta är vardagsmat för biodlaren men för dina andelsköpare är det fantastiska möjligheter som gör att de vänder sig till dig hellre än att bara köpa honung i butiken.
 • Sälj presentkort på andelar – nöjda andelsköpare sprider gärna din verksamhet i sina nätverk och låter det inte fantastiskt spännande att få en honungsandel i julklapp?
 • Lova inte för mycket.