Av Maja Söderberg

Några av fördelarna som vi, ur producentperspektiv, har upplevt med andelsjordbruk är:

1. Sälj först, producera sen – säkrare ekonomi för producenten

När vi startade valde vi modellen andelsjordbruk för att vi upplevde att det var det enda, eller i alla fall det tryggaste, sättet att veta att vi skulle få vår skörd såld redan första säsongen. Genom att sälja andelar innan vi började odla, men också genom att fråga andelsägarna om vad de ville att andelarna skulle innehålla, fick vi en bra grund att planera första odlingssäsongen utifrån.

2. Marknadsföring på vintern – odling och leveranser under säsongen

Vi gör försäljning och marknadsföring under vintern, för att sedan kunna fokusera helt på odling och leveranser under säsongen.

3. Få betalt för mervärdena

Vi ville inte att våra grönsaker skulle säljas som bulk och blandas med sådana som odlats och bearbetats med industriella metoder. Vi ville att de skulle uppskattas och ätas av människor i vår närhet som gavs möjlighet att uppskatta odlingsmetoder, sortval etc. Jag hade tidigare jobbat på en välskött mjölkgård och tyckte då att det var väldigt synd att mjölken därifrån blandades med mjölk från andra gårdar. Och aldrig kom någon konsument och besökte gården och såg arbetet och kärleken som lades ner där.

4. Förmedla kunskaper

Jag drivs delvis av hur roligt det är att vara med och bidra till att våra andelsägare ökar sin konsumtion av grönsaker, hur de blir bättre på att följa säsong och minimera sitt svinn. Det är härligt att introducera en ny grönsak för någon eller att väcka intresset för varifrån maten kommer hos ett barn.

För att bli en framgångsrik andelsjordbrukare tror jag att man bör tycka om att förmedla kunskaper, matglädje och upplevelser, inte bara att producera bra mat.