Av Marie och David Naraine

David och Marie i stallet.

Andelslamm® föddes 2016 på vår gård i Köpmannebro. Eftersom vi hade bakgrunden i en helt annan bransch än inom jordbruket ifrågasatte vi varför slakterierna skulle bestämma vilket pris vi skulle få för vårt lammkött. Vi funderade på hur man bäst kunde nå ut direkt till konsumenterna och ville hitta ett nytt sätt att sälja vårt lammkött på.

Vi testade ”Leasa ett lamm” men det visade sig att folk inte ville veta vilket djur de skulle äta upp! Följden blev Andelslamm® som lanserades året därpå, under våren 2017, med möjlighet för konsumenter att köpa in sig i en andel av besättningen.

Tack vare en del uppmärksamhet såldes 12 andelar första året som ökade till 20 andelar året därpå, för att år tre sälja ca 30 andelar.

Konceptet kändes så bra att det skulle kunna skalas upp på nationell nivå och möjliggöra för fler mindre gårdar att förbättra sin likviditet.

2019 bestämde vi oss för att bygga om plattformen och öppna upp den för fler fårgårdar. Det blev 9 gårdar som anslöt sig och plattformen är öppen för fler.

Konsumenterna är mycket nöjda och vi rekommenderar alla som trivs med kundkontakt, vill berätta om sin verksamhet och är beredd att marknadsföra sig lokalt att starta ett andelsjordbruk.

Så här fungerar plattformen Andelslamm®

Man får en egen sida presentationssida. Här har gården möjlighet att berätta för kunden om vilken ras och de fördelar som man ser som specifika. Man säljer själv sina andelar men får fördelen av en gemensam plattform. Andelslamm® är ett skyddat varumärke och kan inte användas av andra än de som anslutit sig till plattformen. 

Kunden köper in sig i en andel av en lammbesättning och får utdelning i form utav kött eller kött och päls. Andelsägaren förbinder sig inte att utföra något arbete utan det är ett sätt för lammproducenten att säkra avsättningen för de lamm som föds och producerar miljönytta.

Andelspris istället för kilopris

Kunden köper en andel tidigt på säsongen och får utdelning i form av kött från ett helt lamm. Genom att sälja hela djuret sätter vi värdet på hela djuret och den miljötjänst får och lamm gör. Kostnaden för ett lamm är densamma oavsett om det väger mycket eller lite. Därför säljer man lamm ”på rot” med fokus på kvalitet och miljönytta. Andelslamm® har dock regler för hur små lamm man kan leverera. Det kommer bli olika vikter beroende på vilken gård konsumenten väljer att köpa sin andel ifrån. 

Delad risk och belöning

Alla andelsjordbruk bygger på en delning av risken och belöningen. Blir skörden bra så får konsumenten större utdelning. Så är det även med Andelslamm®. Kunden får kött från ett helt lamm. Är tillväxten gynnsam växer lammen och det bli fler kilo kött. Är det ett sämre tillväxt får kunden nöja sig med en minimivikt. När det gäller oförutsedda händelser såsom rovdjursangrepp, sjukdomar eller dödsfall är det fårbonden som tar hela risken. Andelsägaren har bara köpt en andel vilket innebär att inget specifikt lamm har utsetts, utan det ska finnas en backup hos fårbonden att kunna ersätta för eventuella förluster. Vår rekommendation är därför att inte sälja fler än 60% av de födda lammen som andelar. 

Andra mervärden

Andelslamm® kräver att producenten är öppen och transparent gentemot sina andelsägare och låter dem komma till gården minst 1 gång per säsong för att visa hur lammen föds upp. Då har kunden möjlighet att ställa eventuella frågor och får en bättre förståelse. Bonden kan stolt visa upp det arbete som ligger bakom. Andelsägaren får en koppling till det öppna landskapet i sitt närområde där betesdjuren går. Man får dessutom en koppling till matens ursprung. Man ser med egna ögon att djuren har det bra och att man är en del i det positiva kretslopp som skapas. Ibland känns det som om mervärdena är viktigare än köttet. 

Få betalt i förväg

Införsäljningen börjar redan i januari och det är inte ovanligt att man får betalt tidigt. Kunden skriver på ett avtal med köpevillkor och efter betalning får de ett intyg på sitt innehav av andel. Man ökar på så sätt likviditeten i företaget. Som andelsgård får man hela beloppet betalt direkt från kunden. 

Fördelar för gården

En stor fördel för anslutna gårdar är direktförsäljningen till konsument med betalning i förväg. Man slipper också slåss om kunderna på hösten när alla ska sälja sina lammlådor, eftersom lammen redan är sålda. Endast de lammen som är sålda går till slakt. Man kan fortfarande sälja köttlådor (till ett högre pris) när efterfrågan är som störst. Man behöver inte sälja till underpris till slakteriet på hösten. 

Vad krävs?

För att ansluta sig till Andelslamm® och använda sig av namnet Andelslamm®, gäller följande. Gården skall ha ett SE-nr och följa alla regler som Jordbruksverket ställer. Gården betalar en produktionsavgift för sin presentation på plattformen Andelslamm® samt en årlig avgift. Djuren måste slaktas på ett godkänt slakteri. Köttet ska vakuum-förpackas och märkas upp. Kunden och gården måste skriva på ett avtal om det som är överenskommet. Som ansluten till Andelslamm® får man hjälp med avtal och de papper som krävs gentemot kund. Man sköter själv all korrespondens med kunden, men oftast kommer beställningen genom plattformen Andelslamm®. Man har skyldighet att svara kunden inom 1 dygn – snabba svar ger fler nöjda kunder. Kunden hämtar köttet på gården. Man säljer aldrig alla lamm som andelar, det måste finnas en backup för oförutsedda händelser. Det krävs att lammproducenten själv jobbar aktivt med att marknadsföra och sälja sina andelslamm; det tar tid att arbeta upp en trogen kundkrets. All korrespondens med andelsägare sköter andelsgården, man informerar kunden i god tid innan slakt när det finns möjlighet att hämta sin andel. 

Marknadsföring

Som ansluten gård betalar man för en gemensam marknadsföring. Digitala kanaler och lokalpress används för att nå ut och sköts från huvudkontoret. Ju mer bonden själv jobbar med att marknadsföra i sitt område, ju bättre kommer det att gå.