Av Matilda Svahn

Min grundtanke när det gäller marknadsföring är att om jag gör ett bra jobb och mina andelsägare är nöjda så har jag redan där gjort den allra viktigaste marknadsföringen.

Hur vet jag då om mina andelsägare är nöjda? Denna säsong (fjärde säsongen) har 70% av fjolårets andelsägare valt att fortsätta prenumerera. Tidigare år har det legat på 50%. Denna siffra ger mig ju en signal om hur nöjda mina andelsägare är. Dock kan ju även de som valt att sluta varit nöjda, men slutat av andra orsaker. För att få lite djupare inblick i vad mina andelsägare tycker får de vara med och utvärdera. De har fått göra en utvärdering i mitten av säsongen och en utvärdering i slutet av säsongen. Där får jag en bra uppfattning om hur de upplever det att vara med i andelsjordbruket.

Hur gör jag då för att mina andelsägare ska bli så nöjda som möjligt?
Självklart handlar det om att producera grönsaker av hög kvalitet, men för mig handlar det också om att leverera en upplevelse och inte enbart grönsaker. Att andelsägarna ska känna att de blir delaktiga i andelsjordbruket. Att de får uppleva säsongen och dess skiftningar. Att de får kontakt med var maten kommer ifrån och hur den blir till. Att de får en relation till maten, till producenten, till naturen. Hur skapar man då denna upplevelse?

Träffar

Vi bjuder vid två tillfällen in till träff här på gården. Precis innan säsongen drar igång har vi en kick off, då vi bjuder på en enkel ramslökssoppa, berättar om andelsjordbruket, visar runt i odlingarna och umgås. Sedan har vi även en skördefest i augusti då vi bakar vegetarisk vedugnspizza och får tillfälle att umgås (denna fest får de som kommer betala en liten summa för). Dessa två träffar är viktiga för relationsbygget, andelsägare emellan och mellan mig som producent och dem. Det skapar en god känsla och en känsla av community.
På önskemål från andelsägare har det hänt att vi bjudit in till arbetsdagar i odlingarna. Dock upplever vi där att viljan kanske finns, men att det i praktiken inte är så många som kommer. Vi vill inte heller lägga någon kravbild på andelsägarna att de ska vara med och arbeta, utan upplever att de flesta valt att vara med för att de av olika anledningar inte vill/kan odla själva.

Mötet vid leverans

De flesta av andelsägarna träffar vi även varje vecka vid leverans. Våra andelsägare får välja mellan att hämta på gården eller i Visby där vi står på en parkering under en timme. Det blir ett positivt möte där direkt feedback sker och där jag som producent får chans att berätta om och inspirera om veckans grönsaker. Dessa kontinuerliga träffar under hela säsongen skapar en fin relation mellan producent och andelsägare.

Sociala medier

Vi har en grupp för andelsägare på Facebook. Där delar vi bilder, filmer och små lägesrapporter från odlingarna och även andelsägare delar recept och bilder på vad de tillagat av grönsakerna. Här har vi möjlighet att kommunicera våra värderingar, hur vi tänker och hur vi arbetar.

Storytelling

Varje vecka får andelsägarna ett recept och en liten krönika. I krönikan försöker jag förmedla upplevelsen av att odla. Jag målar upp vad som händer i odlingarna eller vad som rör sig i huvudet på odlaren eller berättar om en viss grönsak. Här ryms både glädjeämnen och misslyckanden. Detta blir en form av storytelling som skapar samhörighet och engagemang.

I säsongens första grönsakskasse ingår det en snygg pärm där de samlar sina brev och recept, det ger texten värde och status. Har någon missat en veckas krönika och recept t.ex. för att de varit bortresta, märker jag att de är mycket angelägna om att få en ny kopia. Mina andelsägare har i utvärderingen tydligt sagt att de uppskattar att få det på pränt istället för digitalt.

Övrig marknadsföring

Kurser

Vi gillar att marknadsföra med inte bara ord utan gärna med grönsaker och att förmedla en känsla och upplevelse. Därför marknadsför vi oss gärna genom kurser som vi håller här på gården under lågsäsong. När människor får se och smaka och känna på en grönsak eller vara med och brygga öl eller kombucha eller baka gotlandslimpa så får de en upplevelse av oss och det vi gör. Detta säger så mycket mer än ord i en annons på sociala medier t.ex.
Vi anordnar kurserna i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, vilket gör att vi når ut till många fler genom deras kanaler. Våra andelsägare får lite rabatt på kurserna och det blir också ett trevligt sätt att hålla kontakt med dem under lågsäsong. Det är dessutom fantastiskt bra ut marknadsföringssynpunkt, eftersom de ofta spontant berättar och gör reklam för andelsjordbruket för de andra kursdeltagarna. 

Marknader

Vi har valt ut ett par bra marknader då vi står och säljer grönsakskassar, främst i marknadsföringssyfte. I mötet med människor får vi chans att förmedla en känsla och en upplevelse. Vi säljer då grönsakskassar, och inte traditionellt grönsaker i lösvikt, för att konceptet ska bli tydligt och för att vi ska utmärka oss gentemot andra grönsaksförsäljare.

Sammanfattningsvis, så handlar det mycket om att på olika sätt förmedla en känsla och en upplevelse. Att vara en Personlig Bonde, helt enkelt!