Av Maja Söderberg och Dana Wagler

Lagarna

”Numera är nästan alla regler om livsmedel utarbetade inom EU, och gäller för hela EU. I Sverige gäller även nationella regler om livsmedel i form av lagar, förordningar och Livsmedelsverkets föreskrifter.”

Livsmedelsverkets webbsida (1) finns en sammanställning över aktuella lagar och förordningar inom livsmedelsområdet.

Branschriktlinjer gör det lättare

Nationella branschriktlinjer är branschens egna beskrivningar av hur företagen kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Företagarna måste följa bestämmelserna i lagar, förordningar och föreskrifter, men nationella branschriktlinjer är frivilliga att följa. (2)

”Nationella branschriktlinjer är branschens egen beskrivning av hur företagen kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Nationella branschriktlinjer utgör även ett stöd för kontrollmyndigheterna när de i kontrollen kan hänvisa till hur branschen anser att reglerna kan tillämpas.” (3)

På Livsmedelsverkets webbsida finns länkar till samtliga branschriktlinjer. (2)

(1) Livsmedelsverket.se. Lagar om livsmedel.
(2) Livsmedelsverket.se. Branschriktlinjer.
(3) Livsmedelsverket.se. Framtagande av nationella branschriktlinjer. 2009.