Hornuddens perspektiv

Av Karin Sjöstedt, Horuddens trädgård

När vårt arrendeavtal skrevs 1988 var det självklart att vi skulle certifiera oss för ekologisk odling genom den tre år gamla föreningen KRAV som då stod för Kontrollföreningen för Alternativ Odling. En certifiering ansåg vi, redan då, gav signaler till våra kunder (såväl grossister som torgkunder, restauranger och butiker) att vi var seriösa ekologiska odlare som ville att vår kundkrets skulle vara trygg med att vår odling sköts enligt reglerna för ekologisk odling. 

Då, i början av 1990-talet hörde vi ett flertal gånger att vi som odlade ekologiskt ansågs vara ”flumnissar” som inte hade koll på något mer än att vi ansåg oss vara mer miljövänliga än ”vanliga odlare. Denna inställning förstärkte givetvis behovet av en certifiering, att någon kom och kontrollerade oss, kollade att administrationen sköttes och att det inte stod några säckar med NPK i gömmorna. Denna inställning finns inte i samma utsträckning nu, men den är inte utrotad.

Nu, drygt 30 år senare, anser vi fortfarande att det behovet finns. För oss är en certifiering en kvalitetssäkring för de slutkunder, konsumenter, som vill bidra till en hållbar framtid genom att äta schysst mat. Trots allt så ger en certifiering en tyngd och ökar trovärdigheten. Du är inte tillåten att ta till oekologiska metoder när det ”skiter sig” utan att få reprimander. Det är oerhört viktigt att vi som odlar ekologiskt lever upp till våra kunders förväntningar för varumärket ”Ekologiskt”. 

Trovärdigheten för ”Ekologiskt” är inte starkare än den svagaste länken i kedjan. När någon använder ”enligt ekologiska principer” så säger det egentligen ingenting mer än att det finns goda ambitioner. Dock är det många konsumenter som inte förstår skillnaden och det kan på sikt komma att påverka trovärdigheten hos den ekologiska odlingen eftersom det inte finns några regler för hur man odlar ”enligt ekologiska principer”.

Att en (KRAV-)revisor kommer och kontrollerar din verksamhet är en kvalitetssäkring som har många fördelar. Det är ett tillfälle till inlärning och risken för att något som inte får hända händer minskar. Att en oberoende person kollar dina leverantörsfakturor, ditt utsäde och att du sköter din miljöhusesyn bidrar till att din verksamhet blir mer seriös och trovärdig. En KRAV-certifiering handlar inte bara om att du inte använder kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel – den är så mycket mer. Det innebär också att din kund får mer för pengarna oavsett hur mycket du behöver höja priset för att kompensera utgiften för certifieringen. För dina kunder är certifieringen troligtvis ett tecken på att du är en seriös ekologisk odlare som håller dig till genomtänkta regler.