I det här kapitlet har vi samlat fakta och erfarenheter från olika andelsjordbrukare. Du får tips om planering, både den lång- och kortsiktiga. Vi berättar om ”holistisk management” som en metod för skapa en kontext, eller filosofi, som sedan hjälper dig vid beslutsfattande. Vi jämför olika företagsformer och ger bokförings- fakturerings- och försäkringstips. Vi delar våra erfarenheter från att anställa och ta hjälp av volontärer.