Av Maja Söderberg och Dana Wagler

Vad gäller om man vill sälja mejeriprodukter i andelsform eller inkludera mejeriprodukter i sina andelar?

På sidan 11 i Livsmedelsverkets skrift Försäljning av små mängder finns en bra beskrivning för vad som gäller vid försäljning av mejeriprodukter i små mängder.

Riktlinjer hittar du även i de nationella branschriktlinjerna Hantverksmässig tillverkning av mejeriprodukter del 1 och del 2.

Nationella branschriktlinjer för hygienisk mjölkproduktion.

Vad som gäller kring opastöriserad mjölk hittar du på Livsmedelsverkets webbsida.