Av Klara Mörk

Bokföringstips

Bokföring kan kännas knepigt att ge sig in på och det kan vara värt att ta lite hjälp till en början. Det kan också vara en stor hjälp att skaffa ett bra bokföringsprogram. Där finns en kontoplan färdig att använda, och du kan oftast enkelt plocka ut rapporter för bokslut, momsdeklaration och annat. En
del bokföringsprogram har också en faktureringstjänst. Är verksamheten liten kan det dock kännas som en för stor kostnad att betala för ett bokföringsprogram och faktureringstjänst. Det finns godkända enklare gratisvarianter av bokföringsprogram också. Alla gratisprogram är dock inte godkända, så var noga med att kontrollera detta. Det ska kunna gå att spåra ändringar i din bokföring. Därför är det till exempel inte godkänt att bara ha sin bokföring i ett exceldokument, men däremot fortfarande godkänt att bara ha en
handskriven bokföring som skrivs med bläckpenna.
Föreningar och aktiebolag måste ha en revisor, och då underlättar det en del att kunna exportera hela bokföringen i en .sie fil som revisorn sedan kan öppna. De flesta bokföringsprogram har den möjligheten.

Medlemskap – vara eller tjänst?

Bland andelsjordbruk Sveriges medlemmar drivs och ägs företagen ännu som i modell A och B, och konsumenterna är bara i begränsad omfattning involverade
i produktionen. Därför bokförs också andelarna som försäljning av livsmedel med 12 % moms. En del tar förutom det också ut en medlemsavgift eller reservationsavgift av sina andelsägare. Medlemsavgifter är momsbefriade. För andelsjordbruk som bedrivs enligt modell C eller D kan medlemsavgifter
vara huvudinkomsten, vilket bör vara fördelaktigt ur momssynpunkt.
Teoretiskt skulle ett andelsjordbruk också kunna vara utformat så att det andelsägarna köper är en tjänst, men ur momssynpunkt skulle det inte vara fördelaktigt eftersom det är högre moms, 25%, på tjänster än på livsmedel.

Fakturering

Även om andelsjordbruk ibland lyfts fram som ett sätt att få in kapital för att täcka kostnader för investeringar i början av en säsong fungerar det sällan riktigt så. Andelsägarna är kanske inte alltid redo att besluta om de vill och kan ta emot grönsaker ett år fram i tiden, och visst utsäde behöver köpas in redan på hösten.
Ett visst eget kapital behöver därför finnas i företaget eller föreningen. Dessutom det kan det vara svårt för alla andelsägare att betala en så stor summa på en gång och flera andelsjordbruk erbjuder därför delbetalning.

Länkar

https://www.bokforingstips.se/
Jättebra stöd och hjälp för hur olika saker ska bokföras

https://www.verksamt.se/starta/forbered-din-start/bokforing