Länsstyrelserna

Länsstyrelserna har i uppdrag att kontrollera:

 • Uppfödning av livsmedelsproducerande djur, inklusive hägnat vilt.
 • Mjölkning och förvaring av mjölk på gården.
 • Produktion, hantering och förvaring av ägg på gården.
 • fiskodlingar och insamling av levande fiskeriprodukter, exempelvis havs- och insjöfisk, kräftor, musslor, ostron. Inklusive slakt och rensning av fisk.
 • Odling, skörd och tvättning av grönsaker, kryddväxter, frukt och bär samt enklare paketering.
 • Odling, skörd och torkning av spannmål på gården.
 • Jakt av frilevande vilt och av vilt i stora hägn, inklusive avlivning, urtagning och transport till en vilthanteringsanläggning.
 • Uppsamlingscentraler, där vilt samlas innan de transporteras vidare till en vilthanteringsanläggning.
 • Plockning av bär och svamp.
 • Frukt-, potatis- och grönsakspackerier.
 • Biodling och tillverkning av honung i anslutning till biodlingen.

Källa: 

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/natur-och-landsbygd/livsmedel/livsmedelsproduktion.html

Kommunerna

Kommunerna kontrollerar följande:

 • restauranger
 • caféer
 • butiker och gårdsbutiker
 • torghandel
 • skolkök och sjukhuskök
 • grossister
 • transportörer av livsmedel
 • kommunala vattenverk

Källa: 

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/natur-och-landsbygd/livsmedel/livsmedelsproduktion.html

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. De arbetar för säker mat och bra dricksvatten, att ingen konsument ska bli lurad om vad maten innehåller och för bra matvanor. 

Livsmedelsverket är kontrollmyndighet för vissa större anläggningar:

 • livsmedelsindustrier
 • äggpackerier
 • mejerier

Källa: Livsmedelsverket.se

Jordbruksverket

Jordbruksverket är Sveriges förvaltnings­­myndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige samt att jobba för en levande landsbygd.

Jordbruksverket kontrollerar exempelvis: 

 • Vattenbruk
 • Djurskydd
 • Verksamhet med animaliska biprodukter

Källa: Jordbruksverket.se