– inom ramen av Three Oaks Community Farm

Beslutsfattarna

Jag, tillsammans med markägaren och styrelsen, är Three Oaks Community Farm’s beslutsfattare. Jag har veto-makt när det gäller beslut som rör verksamheten och markägaren har vetomakt när det gäller marken under management. Vi värdesätter och uppmuntrar andelsägarnas synpunkter och delaktighet, dock har de inte veto-makt.

Budskapsfras

Mitt syfte är att visa på en alternativ modell för hur en hållbar grönsaksproduktion skulle kunna se ut och utveckla ett arbetssätt där konsumenterna blir mer delaktiga i odlingsprocessen samt att öka matsuveränitet i regionen genom samarbete.

Livskvaliteten

Så här vill jag att mitt liv ska vara inom helheten under management:

Ekonomiskt välbefinnande

Jag njuter mest när jag få arbeta självständigt, men som en del av ett team, i min egen takt och kan använda min kreativitet för att skapa och lösa saker. Jag efterstavar fysiskt och mental resiliens under mitt liv och att ha tid och resurser för att se till dessa behov. Jag vill känna mig fri, trygg och tillfredsställd. Dessutom vill jag äta riktig god näringstät mat och dela min matglädje med andra!

Relationer

Jag skapar utrymme för att underlätta och guida kollaboration och utveckling. Jag tillhör ett tryggt och berikande sammanhang som kommunicerar effektivt och samarbetar väl.

Utmaning och utveckling

Jag är en nyfiken person som gillar utmaning och intellektuellt stimulerande arbete och kommer därför att aktivt finna och integrera sätt att kontinuerligt förbättra mig själv och min kontext.

Syfte och bidrag

Jag värdesätter min existens och tror att mina bidrag är betydelsefulla och välgörande, att mina ansträngningar bidrar till att helheterna gynnas. Jag vill skapa en ny kultur kring mat i min omgivning som är i linje med min budskapsfras.

Framtida tillgångar – mitt beteende

Så här måste jag bete mig för att de som befinner sig i min tillgångsbas kommer fortsätter stödja mig i framtiden:

Jag är öppen, lyhörd, ärlig, professionell, pålitlig, omtänksam och har stor integritet. Jag tar ansvar när det är befogat och behandla alla, inklusive mig själv, med stor respekt. Jag levererar exceptionell kundservice, är transparant och kommunicerar positivt och effektivt. Jag deltar gärna och aktivt i lokala engagemang. Jag skriver detaljerad och organiserade observationer och dokument och planera noggrant och avsiktlig. Och jag är tacksam för varje dag jag få vara med och bidra.

Framtida tillgångar – landskapet   

Så här måste landskapet under mitt management ser ut långt in i framtiden för att kunna uppnå den livskvaliteten jag önskar:

I landskapet finner man pålitliga, rena och goda vattenkällor och samlingar som distribuerar vatten effektivt och stressfritt precis när och var det behövs. Matjorden är i balans, alltid täkt och i mullsiktet sker ständig bildandning. Var man än tittar ser man en mångfald av liv och växtlighet, en mångfald som kan försörja sig själv med sina energibehov och ge även ett generöst tillskott till de mänskliga invånare som befinner sig där. Bland dessa mänskliga invånare ser man välskötta och ordnade byggnader och annan infrastruktur.