Av Maja Söderberg

I det här kapitlet kan du läsa lite mer specifikt om hur man kan bygga upp ett andelsjordbruk inom olika produktionsgrenar. Kapitlet berör grönsaksandel, lammandel, andelshonung samt kombinationsandel/helkostsandel. För vi tror att vi framöver kommer se fler andelsjordbruk som kommer kombinera olika produktionsgrenar, t.ex. att ha grönsaker och ägg i sina andelar eller varför inte honung, ägg och lammkött och kanske vi snart också kommer att se det första andelsjordbruket vars andelar innehåller all den mat som andelsägaren behöver. Runt om i världen finns det även fiskare som organiserar sig som andelsjordbruk, men då vi inte känner till något sådant i Sverige har vi valt att inte ta med det.

Vi har tyvärr inte hittat något andelsjordbruk som velat bidra med erfarenheter från att sälja andra typer av kött i andelsform, men hoppas att vi kan komplettera den digitala versionen av handboken med detta allt eftersom.

I delen om grönsaksandel går vi in lite djupare i odlingsteknik, arealbehov och odlingsplanering.