Denna handbok är resutatet av ett flerårigt projekt, till vilket många andelsjordbrukare och engagerade bidragit. Den är ingen manual utan ett försök att samla och dela information, inspiration och erfarenheter av andelsjordbruk i Sverige.

Handboken är i huvudsak skriven av grönsaksodlare och kommer därför oundvikligen innehålla många exempel från grönsaksandelar; men även från lamm och biodling. Andelsjordbruk, med alla sina variationer, är detsamma oavsett produktionsgren och vår förhoppning och absoluta ambition är att den ska vara till nytta för alla som är intresserade av denna modell.

Handboken kan också laddas ner som PDF här.

Styrelsen, Andelsjordbruk Sverige 2019-2020:
Anders Berlin
Dana Wagler
Emma Lundberg
Maja Söderberg
Maria Danielsson
Matilda Svahn