Av Dana Wagler och Maja Söderberg

I ett andelsjordbruk har producent och konsument direktkontakt och i olika andelsjordbruk ser den kontakten olika ut. De allra flesta har ett eller flera tillfällen om året då alla som är med i andelsjordbruket är extra välkomna till gården i samband med någon typ av arrangemang. Att ha en öppenhet kring verksamheten är centralt, likaså att utvärdera eller på andra vis låta de som är med att påverka verksamheten.

Precis som när det gäller det mesta inom andelsjordbruk så finns det inget facit på hur man bygger relationer mellan andelsägare och bonde. Det finns lika många lösningar som det finns andelsjordbruk och det är ju precis det som är det fina! Varje andelsjordbruk kan skapa sina relationer på det sätt som passar just dem. Och även inom ett och samma andelsjordbruk kan ju aktiviteterna och kommunikationen variera år från år. Men hämta gärna inspiration från varandra!  

I det här kapitlet kan du läsa om hur olika andelsjordbruk tänker kring relationsbyggandet.