Av Maja Söderberg

Kurs i att baka gotlandslimpa i vedugn på Tjeldervik gård.

Många av andelsjordbruken i Sverige kompletterar själva andelsjordbruket med andra verksamheter. För de som exempelvis inte har leveranser under vintern, behövs kanske en annan inkomstkälla då. Här är några exempel på kompletterande verksamheter som befintliga andelsjordbruk sysslar med.

 • Andra försäljningskanaler
  En del säljer all sin skörd som andelar. Andra kombinerar modellen med exempelvis torgförsäljning, gårdsbutik REKO-ringar, restauranger etc. Kombinerar man andelsjordbruket med andra försäljningskanaler gäller det att vara tydlig i hur uppdelningen sker.
 • Kurser i förädling
  Många håller kurser i förädling/mathantverk, det kan t.ex. vara kurser i mjölksyrning, ölbryggning, brödbak osv.
 • Specialistkurser
  Arrangera kurser utifrån sin specialistkunskap t.ex. odling, lammuppfödning, biodling etc.
 • Föreläsningar
  Att föreläsa om sin verksamhet, om sin/sina specialiteter (grönsaksodling, biodling, trädbeskärning osv.) etc.
 • Projekt kopplade till andelsjordbruket
  Att ansöka om medel för utvecklingsprojekt är ett annat sätt att både utveckla sig själv och sitt företag eller kanske utveckla nya innovationer.
 • Konsulttjänster
  Hyra ut sig själv och/eller sina maskiner inom sina kunskapsområden, det kan vara allt från trädgårdsdesign, skogsarbete, trädbeskärning, marknadsföring och layout osv.